GAIA is een netwerk voor vrouwen in de aardwetenschappen. Wij organiseren netwerkevenementen, en ondersteunen leden in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA streeft door dialoog met werkgevers naar een gender-gelijke werkomgeving.

Wil je je opgeven voor een activiteit? KLIK HIER! (je wordt doorverwezen naar EventBrite)

 

Aankomende activiteiten

← bekijk alle activiteiten

Nieuws

GAIA heeft nieuw aanmeld systeem!

Gepubliceerd op ma 5 september 2016

GAIA maakt sinds 5 september gebruik van een nieuw systeem voor het aanmelden bij Netwerkdiners en Workshops. Dit in het kader van meer activiteiten met minder werk voor het bestuur!

zie EventBrite voor alle activiteiten waar je je voor kan opgeven.

 

'Bussemaker vreest voor vrouwenquotum'

Gepubliceerd op vr 27 november 2015

Nederlandse bedrijven moeten komend jaar meer vrouwen in de top aanstellen. Anders dreigt hier, net als in Duitsland, een verplichting.

Dat zegt minister Jet Bussemaker (Emancipatie) donderdag in gesprek met dagblad Trouw.

“Ik vind een quotum een paardenmiddel”, zegt Bussemaker. “Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voorkomen. Maar als er in het bedrijfsleven niets verandert, zal ook in Nederland de politieke druk toenemen om met een verplichting te komen.”

De minister hoopt dat het quotum in Duitsland voldoende waarschuwing biedt voor bedrijven om actie te ondernemen. Volgend jaar moeten  “noemenswaardige stappen” worden gezet.

Woensdag maakte de Duitse regering bekend dat bedrijven vanaf 2016 verplicht zijn om een derde vrouwen in de top aan te nemen. Nederland hanteert hetzelfde aandeel, zonder verplichting.

Beter voor prestaties

Werknemers, klanten en aandeelhouders zouden een punt moeten maken van meer vrouwen in de top, omdat dat echt beter is voor de prestaties van bedrijven.

Dat zegt Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg, tegen NU.nl in een reactie.

Bedrijven met meer diverse teams hebben een andere besluitvorming, andere perspectieven, zijn innovatiever en dit zal zich uiteindelijk ook vertalen in de financiële resultaten, hoewel het rechtstreekse verband lastig is aan te tonen”, aldus Lückerath.

In Nederland is het momenteel zo dat bedrijven moeten streven naar 30 procent vrouwen in de top en in hun jaarverslag moeten verantwoorden waarom het ze niet lukt.

“Daar maken ze een potje van. Stakeholders en vooral de aandeelhouders zouden daar een punt van moeten maken, omdat het bedrijf ervan profiteert”, aldus de hoogleraar. “De urgentie moet omhoog.”

Bemoeien

Een vanuit de overheid opgelegd vrouwenquotum naar Duits voorbeeld ziet Lückerath niet zitten. “Ik ben er principieel op tegen dat de overheid zich met benoemingen in private bedrijven bemoeit.”

Ondertussen blijkt uit recent onderzoek van Lückerath, de Female Board Index 2014, dat het aandeel vrouwen in raden van commissarissen in Nederland is gestegen van 17,5 procent naar 19,5 procent. Het aandeel vrouwelijke bestuurders steeg van 4,7 naar 6 procent.

“Het gaat vooral voor de bestuurders maar langzaam vooruit. Voor de commissarissen halen we in 2016 wel bijna de 30 procent”, verwacht Lückerath. Om de 40 procent in 2020 te halen die Europa zich tot doel heeft gesteld, moet “er nog wel een stap extra worden gezet”.

bron: http://www.nu.nl/carriere/3939074/bussemaker-vreest-vrouwenquotum.html

 

 

'Vrouwen in wetenschap zijn ondervertegenwoordigd'

Gepubliceerd op vr 20 november 2015

Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd in de hogere regionen van de wetenschap. Hun salaris is minder dan dat van hun mannelijke collega’s en ook worden zij minder vaak gekozen voor hoogleraarposities.

Dat blijkt uit de vijfde Monitor Vrouwelijke Hoogleraren die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) donderdag presenteert.

Van de hoogleraren in Nederland is slechts 16,9 procent vrouw. Bij elke hogere functiecategorie neemt het percentage vrouwen volgens de monitor af. “Nederland doet het wat dat betreft het slechtst van alle Noordwest-Europese landen”, aldus LNVH-bestuurder en hoogleraar Marise Born.

Volgens Born is er genoeg potentieel. “Ruim 550 vrouwelijke universitair hoofddocenten staan klaar om hoogleraren die met emeritaat gaan op te volgen, maar met de huidige groei duurt het nog tot 2055 voordat er evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn.”

Vrouwen in de Wetenschap

Doorstroming

Daarnaast is er wel meer doorstroom in functies. Born: “Je ziet steeds meer vrouwen doorstromen van promovendus naar universitair docent, en vervolgens naar universitair hoofddocent.” Daarmee is de vertegenwoordiging van vrouwen in alle wetenschappelijke functies in vrijwel ieder wetenschapsgebied gestegen.

Vrouwelijke universitair (hoofd)docenten en hoogleraren werken vaak fulltime, maar verdienen minder dan hun mannelijke collega’s.

Het gros van de vrouwelijke hoogleraren (77 procent) heeft een salaris in schaal 16, tegenover 57,8 procent van de mannen. Van de mannelijke hoogleraren krijgt 40,6 procent uitbetaald in schaal 18, tegenover 21,2 procent van de vrouwen.

 

MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2015

Gepubliceerd op vr 20 november 2015

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2015 geeft inzicht in het actuele percentage vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in wetenschappelijke organisaties.

Sinds 2003 is de Monitor elke drie jaar uitgebracht door Stichitng de Beauvoir in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Dit jaar fuseerde Stichting de Beauvoir met het LNVH, waarmee het uitgeven van de Monitor een taak van het LNVH is geworden.

Uit de Monitor 2015 blijkt dat aan de Nederlandse universiteiten 17,1% van de hoogleraren-fte’s door vrouwen ingevuld wordt: een toename ten opzichte van de vorige Monitor. Nederland staat daarmee op de drie na laatste plek in de rangschikking van EU-landen op basis van vertegenwoordiging van vrouwen binnen de wetenschap, net als in de vorige Monitor. Bovendien neemt het aandeel vrouwelijke hoogleraren in de Nederlandse wetenschap maar langzaam toe: met een gelijkblijvend groeitempo komt een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de groep hoogleraren pas in 2055 in zicht. Dat langzame groeitempo in het aandeel vrouwelijke hoogleraren laat zich overigens niet verklaren door de afwezigheid van gekwalificeerde vrouwelijke wetenschappers. Er is nu al (meer dan) voldoende potentieel onder vrouwelijke universitair hoofddocenten om in de nabije toekomst vertrekkende hoogleraren op te volgen.

U kunt de Monitor inzien en downloaden via deze website en hieronder via downloads. Hier vindt u ook een Engelstalige executive summary.

 ERRATUM:

op p. 55 wordt ten onrechte vermeld dat het NWO-gebiedsbestuur Natuurkunde geen vrouwelijke leden heeft. In dit bestuur nemen echter zitting: 1 vrouwelijk lid en 4 mannelijke leden.

bron: http://www.lnvh.nl/site/News/News/Monitor-Vrouwelijke-Hoogleraren-2015

 

Akkoord over vrouwenquotum Duitse bedrijven

Gepubliceerd op wo 18 november 2015

De Duitse regeringscoalitie is het eens geworden over de invoering van een vrouwenquotum voor topposities bij beursgenoteerde bedrijven.

CDU en SPD bereikten dinsdagavond een akkoord.

Vanaf 2016 moet dertig procent van de stoelen bezet worden door vrouwen, anders blijven ze leeg. Op 11 december moet het kabinet het besluit formeel nog bekrachtigen, stellen Duitse media op woensdag.

Het akkoord is na lange strijd tot stand gekomen, waarbij de sociaaldemocratische SPD als winnaar uit de bus lijkt te zijn gekomen. Minister voor Familie- en Vrouwenzaken Manuela Schwesig en minister van Justitie Heiko Maas (beiden SPD) hebben hun lang gekoesterde wapens gekregen om het quotum ook echt af te kunnen dwingen.

De CDU van bondskanselier Angela Merkel deed meer water bij de wijn. Uitzonderingsposities voor bepaalde branches komen er niet.

Irritaties

Met de invoering van het vrouwenquotum houdt de Duitse minister Schwesig vast aan het vijfde wetsontwerp dat al was opgesteld.

“Het quotum komt er. Iedereen die het besluit in de weg staat schaadt de economie”, had de minister in een interview gezegd. Volgens Schwesig was de weerstand tegen het vrouwenquotum vooral zo groot omdat het om meer macht, invloed en geld voor vrouwen gaat.

Die uitspraken zorgden voor irritaties tussen de partijen CDU en SPD. De fractievoorzitter van het CDU, Volker Kauer zei dat “mevrouw de Familieminister niet zo huilerig moet doen. Ze krijgt haar vrouwenquotum maar wel op de manier zoals in het regeerakkoord is afgesproken en niets meer”, aldus de politicus.

Bondskanselier Merkel wist de plooien uiteindelijk glad te strijken.

Raad van Toezicht

Merkel kondigde woensdag ook aan dat er in december een wetsvoorstel komt om het aantal vrouwen in Raden van Toezicht te regelen. Het is de bedoeling dat ook hier het aantal vrouwen tot minimaal 30 procent zal stijgen. Momenteel is dat percentage 22 procent bij bedrijven op de Duitse DAX 30-index.

Het plan van de regering is vanaf 2016 bedoeld voor honderd bedrijven op de index. Bedrijven die niet aan de norm voldoen mogen geen mannen meer benoemen in hun bestuur.

Duidelijk signaal

De Stichting Talent naar de Top, die zich in Nederland hard maakt voor meer vrouwen op topposities, ziet het Duitse besluit als een ”duidelijk signaal”. Bedrijven hier moeten zich ook meer bewust moeten worden van de voordelen van diversiteit tussen mannen en vrouwen in hun bestuur, vindt stichtingsdirecteur Sandra Lutchman.

Zij is overigens geen voorstander van het invoeren van een quotum. ”Blijvend succes” is volgens Lutchman alleen te bereiken als bedrijven het ook echt zelf willen.

Topposities

Bij de ruim 240 bedrijven die een speciaal charter van de stichting hebben ondertekend, wordt inmiddels 20 procent van de topposities bekleed door vrouwen. Bij andere bedrijven zijn de cijfers lager.

Uit de in september verschenen Female Board Index blijkt dat van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven slechts 6 procent van bestuursleden en 19,5 procent van de commissarissen vrouw is.

Noorwegen en Frankrijk kennen ook al een vrouwenquotum. In Nederland bestaat wel een wettelijk streefcijfer van 30 procent, maar daar zijn geen harde sancties aan verbonden.

 

 

← oudere nieuwsberichten

 
site door Studio With