Wat is GAN?

Het GAIA Ambassadeursnetwerk is actief geweest van 2004 tot einde 2013. Het is eind 2004 ingesteld om de resultaten en aanbevelingen van het GAIA-loopbaanonderzoek daadwerkelijk te gebruiken om de loopbanen van geowetenschappelijke vrouwen te stimuleren. Het doel is om bij de tien organisaties die deelnemen aan het netwerk een evenredige participatie van deze vrouwen in medior en senior functies te verwezenlijken. Het netwerk participeerde van 2005 tot 2007 in het Europese EQUAL II project Participatie als Prioriteit. Dit project verschaft zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning aan de activiteiten van het GAIA Ambassadeursnetwerk.

Twee jaar na de instelling van het Ambassadeursnetwerk staat het onderwerp gender op de agenda van de aangesloten bedrijven en instellingen. De organisaties hebben nu actieplannen en enkele organisaties zijn zo ver dat deze plannen al deels geïmplementeerd zijn. Op advies van de ambassadeurs is gewerkt aan een netwerkboek met best practices en praktische ideeën om de plannen vast te leggen. Het resultaat geeft een duidelijk overzicht van de actiepunten en doelstellingen van de participerende partijen en een interview met de ambassadeurs van de 10 deelnemende organisaties.

Loopbanen van vrouwen verdienen meer aandacht

De resultaten van een in 2004 afgerond onderzoek naar de loopbanen van vrouwen en mannen in de aardwetenschappen liet o.a. zien dat vrouwelijke aardwetenschappers in de hogere echelons van de bij dit onderzoek betrokken organisaties sterk waren ondervertegenwoordigd. Het onderzoek gaf twee aangrijpingspunten voor aanbevelingen en beleid om dit te veranderen: de arbeidsorganisaties en de vrouwelijke aardwetenschappers zelf.

In november 2004 hebben Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, TU Delft, TNO, WL | Delft Hydraulics, KNMI, RIZA, SHELL, NAM, Fugro en Grontmij een convenant ondertekend, waarin zij de resultaten van het loopbaanonderzoek onderschrijven en aangeven het onderzoek te zullen aangrijpen om over te gaan tot actie. Met het tekenen van het convenant maken zij deel uit van GAIA’s Ambassadeurs Netwerk.

GAN3 eind 2013 beëindigd

De tweede periode van GAIA's Ambassadeurs Netwerk (GAN) liep van 2008 tot 2010. Vanaf 2011 tot eind 2013 was de derde periode van het GAN. Veruit de meeste organisaties deden mee aan GAN1, 2 en GAN3.

 
site door Studio With