Workshop Grondwater en GeoEnergie: uitwisseling en integratie van kennis, expertise en methoden

About this event

Category
Educatief
Date and time
Nov 3, 2017 09:00 - 18:00
Location
TNO – Geologische Dienst Nederland / Deltares – Auditorium Princetonlaan 6 Utrecht, 3584 CB Nederland

Workshop Grondwater en GeoEnergie: uitwisseling en integratie van kennis, expertise en methoden

Achtergrond

Er bestaat een toenemend nationaal en internationaal besef dat een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond urgent is. Essentieel is dat daarbij het benutten en beschermen van de ondergrond met elkaar in balans zijn. Om efficiënt gebruik te kunnen maken van de ondergrond en de effecten van dat gebruik goed te kunnen beoordelen, is optimaal gebruik van alle aanwezige data, kennis, expertise en methoden noodzakelijk. Natuurlijke en geïnduceerde processen verstrengelen dan immers met elkaar. Gelukkig weten we al heel veel van de ondergrond. Er is veel data, kennis, expertise en methoden over de bodem en ondergrond van Nederland beschikbaar in de grondwater- en geo-energiewereld. In de afgelopen tientallen jaren hebben deze twee werelden zich veelal gescheiden ontwikkeld. Integratie van en voortbouwen op elkaars kennis, expertise en methoden is echter noodzakelijk om voor nu en de toekomst een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond te waarborgen.

Doelstelling

Deze workshop Grondwater-GeoEnergie beoogt de twee werelden te inspireren door uitwisseling en integratie van kennis, expertise en methoden beschikbaar in de grondwater- en geo-energiewereld te bevorderen.

Programma

De focus van het programma is technisch en informatief. Het informatieve, plenaire ochtendprogramma bestaat uit mondelinge presentaties van zes case studies die ingaan op verschillende gebruiksmogelijkheden van natuurlijke bestaansbronnen in de ondergrond. Het gaat hierbij over de technische aspecten van opsporing, verkenning en winning van olie/gas, grondwater, of aardwarmte. De presentaties beogen inzicht te verschaffen in cruciale aspecten van met name verkenning en winning, en de huidige kennis en technieken die toegepast worden. Daarbij wordt ook ingegaan op aspecten die verbeterd kunnen worden.

In het sterk interactieve middagprogramma wordt in break-out sessies dieper ingegaan op specifieke onderwerpen (karakterisatie van de ondergrond, history matching, meettechnieken, modelleren van vloeistofstroming), waarbij ruim tijd is voor discussies.

Aanmelden voor de workshop kan via http://www.kngmg.nl/evenement/workshop-grondwater-geoenergie-uitwisseling-en-integratie-van-kennis-expertise-en-methoden/

GAIA is a member of