News

GAIA zoekt bestuursleden

Gevraagd: bestuursleden voor het bestuur van GAIA (onbezoldigd)

GAIA is het netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen. GAIA is op 9 december 1998 opgericht als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De leden zijn hoger opgeleide vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse. Het netwerk ressorteert als kring onder het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) en als werkgroep onder het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). GAIA is een lid-organisatie van de Nationale Vrouwen Raad (NVR). GAIA is sinds maart 2007 lid van het European Platform of Women Scientists (EPWS).

De algemene doelstelling van GAIA is belangenbehartiging van vrouwelijke aardwetenschappers ten einde gendergelijkheid te verwezenlijken. ”Het afgelopen jaar is ons netwerk weer gegroeid naar een bestand van 210 leden en hebben wij een nieuwe website ontwikkeld met een login en portal voor alle leden. Komend jaar vieren we ons lustrum en zal ons accent meer gaan liggen op kennis delen en netwerken ontwikkelen d.m.v. diverse activiteiten. Door het vertrek van de voorzitter van GAIA en verschuivingen binnen het bestuur zoeken wij 2 nieuwe bestuursleden, de exacte invulling van de rol en taken zijn bespreekbaar.

 

Profiel bestuurslid:

  • Afgestudeerd in een Aardwetenschappelijke studie
  • Integer en daadkrachtig, weet interne vraagstukken goed te combineren met externe profilering
  • Voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring als bestuurslid en/of penningmeester
  • In staat om verantwoordelijkheden binnen het bestuur zo weet te beleggen dat binnen de kaders de professionele ruimte optimaal wordt benut tot een optimale samenwerking
     

Meer informatie

Heb je interesse? Graag ontvangen we dan jouw brief en cv. Dit kan je mailen naar info@gaia.nl t.a.v. K. Beilschmidt.
We zien je reactie graag tegemoet voor 15 augustus 2018. Indien je vragen hebt dan kan je telefonisch contact opnemen met Krista Beilschmidt op 06 41273020.

 

GAIA is a member of